Durrës

Zgjidh njerën nga hotelet në Durrës për t'u relaksuar të cilat kanë shërbimin Fjetje me Mëngjes apo All Inclusive

Oferta përmban: Hoteli me shërbim të cekura si dhe përdorimi i SPA dhe facilitetet tjera