Politika Cookie

Çfarë janë cookies?

Për të përmirësuar vazhdimisht përvojën e përdorimit të faqes në internet www.fibula-ks.com, ne përdorim cookies. Cookies janë skedarë të vegjël që një shfletues vendos lokalisht në diskun e përdoruesit të një përdoruesi. Ne përdorim cookies për të kuptuar më mirë se si e përdorni faqen në internet për të personalizuar këtë përvojë dhe për ta bërë vizitën tuaj të ardhshme më të lehtë.

Çfarë cookies përdorim?

_ga dhe _gid mbledhin të dhëna në Google Analytics. Me ndihmën e tyre, ne mësojmë se si ta përdorim faqen tonë të internetit dhe të na ndihmojë të përmirësohemi. Informacioni i mbledhur është në formën anonime të cookie-t __tawkuuid që i përket aplikacionit të bisedës tavk.to. Me këtë aplikacion ne mund të flasim me ju në internet. Të gjitha të dhënat e mbledhura nga cookie janë anonime dhe nuk lidhin informacione me individë / persona juridikë.

Si i përdorim këto cookies?

Analiza e efikasitetit dhe efektivitetit të faqes; Cookie regjistrimi për funksionalitetin e mirë të faqes në internet; Komunikim më efektiv i marketingut. Ne nuk mbledhim informacione personale në lidhje me përdorimin e cookies. Cookies ruajnë informacionin lokalisht në pajisjen e përdoruesit dhe informacioni i përdorur në analiza, marketing reklamash dhe shënjestrimi është anonim.

Ju mund të refuzoni cookies!

Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Vini re se nëse e bëni këtë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqeje.


Cilësimet e cookie-t në Chrome: Detajet këtu


Cilësimet e cookie-t në Safari: Detajet këtu

Lidhje të dobishme:

Microsoft cookie guide: Detajet këtu
Gjithçka rreth cookies: Detajet këtu & këtu

Përgjegjësitë

Uebfaqja www.fibula-ks.com është një faqe me përmbajtje informuese. Fibula Air Travel nuk merr asnjë përgjegjësi për saktësinë ose saktësinë e këtij informacioni.

Fibula Air Travel nuk garanton në asnjë mënyrë, në mënyrë të qartë ose të nënkuptuar, realitetin, kohën e duhur dhe plotësinë e të dhënave dhe informacionit të paraqitur në Uebfaqe.

Çdo mospërputhje ose gabim që mund të lindë në çdo kohë midis përmbajtjes së Uebfaqes dhe informacionit aktual nuk nënkupton ndonjë përgjegjësi ndaj Fibula Air Travel.

Të dhënat dhe informacioni i disponueshëm për publikun në këtë faqe në internet nuk janë rekomandime, garanci, këshilla ose detyrime të Fibula Air Travel.

Fibula Air Travel nuk mund të jetë përgjegjës ndaj asnjë personi / subjekti për ndonjë dëm që mund të ndodhë, direkt ose indirekt, përmes përdorimit të faqes në internet www.fibula-ks.com ose si rezultat i ndonjë gabimi ose mosveprimi.

Fibula Air Travel gjithashtu vepron si agjent për furnizues të pavarur si linjat ajrore, hotelet, kompanitë e makinave me qira dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve të udhëtimit.

Fibula Air Travel nuk merr asnjë përgjegjësi për produktet dhe shërbimet e pasagjerëve të ofruara nga furnizuesit dhe nuk garanton në asnjë mënyrë (në mënyrë të qartë ose të nënkuptuar) saktësinë ose cilësinë e produkteve dhe shërbimeve të pasqyruara në këtë faqe në internet.