MINISTRIA E SHËNDETËSISË E REPUBLIKËS SË TURQISË

Drejtoria e Përgjithshme për Sistemet e Informacionit Shëndetësor

Kushtet e Udhëtimit
 

Për të hyrë në Republikën e Turqis duhet të keni:

 • Pasaporta biometrike e vlefshme për të paktën 6 muaj
 • Ndonjë nga dokumentet e mëposhtme:
 • Konfirmim mjekësor me rezultat negativ nga testi RT PCR SARS-CoV-2, i bërë brenda 72 orëve para hyrjes në Turqi,
 • Rezultati negativ i një testi të shpejtë të antigjenit të kryer brenda 48 orëve para hyrjes në Turqi,
 • Certifikatë/konfirmim për vaksinimin e virusit SARS-CoV-2, të paktën 2 doza të vaksinës kundër COVID-19, me minimum 14 ditë,
 • Vërtetim se në 6 muajt e fundit keni qenë i sëmurë me një dokument të vlefshëm të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe i përkthyer në anglisht,
 • Formulari i hyrjes - kushdo që hyn në Turqi duhet të regjistrohet në lidhjen e mëposhtme jo më herët se 72 orë para hyrjes në vend dhe pas marrjes së kodit QR, është e nevojshme të jetë në formë të shtypur ose elektronike. formular (në celular). Plotësimi i formularit bëhet siç tregohet në udhëzimet në fotot e mëposhtme (hap pas hapi).
  këtu mund të regjistroheni  https://register.health.gov.tr/

Të gjitha çertifikatat/testet e mësipërme nuk janë të vlefshme dhe nuk janë të detyrueshme për personat nën 6 vjeç, dhe regjistrimi i lidhjes nuk është i detyrueshëm për personat nën 6 vjeç.


Për të gjithë udhëtarët që hyjnë në Kosovë, zbatohen rregullat e mëposhtme, përkatësisht në pikën kufitare është e detyrueshme të bashkëngjitni ndonjë nga dokumentet e mëposhtme:

 • Çertifikatë për vaksinimin e virusit SARS-CoV-2, të paktën 2 doza vaksine kundër COVID-19.
 • Çertifikatë për të kaluar COVID-19 në 45 ditët e fundit, duke llogaritur nga dita e shërimit.
 • Konfirmim mjekësor me rezultat negativ nga testi RT PCR SARS-CoV-2, i bërë brenda 72 orëve përpara hyrjes në vendin tonë.
 • Rezultati negativ i një testi të shpejtë antigjenik të bërë brenda 48 orëve para hyrjes në vendin tonë.

Të gjitha çertifikatat/testet e mësipërme nuk janë të vlefshme dhe nuk janë të detyrueshme për personat nën 6 vjeç.

Nëse pasagjerët nuk dorëzojnë çertifikatat/testet e mësipërme gjatë hyrjes në vend, ata do të dërgohen në izolim shtëpiak për një periudhë 7-ditore.


Për të gjithë udhëtarët që largohen nga Kosova për dalje nga vendi vlejnë rregullat e mëposhtme, përkatësisht në pikën kufitare është e detyrueshme të bashkëngjitni ndonjë nga dokumentet e mëposhtme:

 • Çertifikatë për vaksinimin e virusit SARS-CoV-2, të paktën 2 doza vaksine kundër COVID-19.
 • Çertifikatë për të kaluar COVID-19 në 45 ditët e fundit, duke llogaritur nga dita e shërimit.
 • Konfirmim mjekësor me rezultat negativ nga testi RT PCR SARS-CoV-2, i bërë brenda 72 orëve përpara hyrjes në vendin tonë.
 • Rezultati negativ i një testi të shpejtë antigjenik të bërë brenda 48 orëve para hyrjes në vendin tonë.

Të gjitha çertifikatat/testet e mësipërme nuk janë të vlefshme dhe nuk janë të detyrueshme për personat nën 6 vjeç.


Njoftojmë të gjithë pasagjerët se ka testim të organizuar për testin PCR SARS-CoV-2 në Antalya dhe Bodrum. Pagesa mund të bëhet në euro ose me kartë krediti.

 • Çmimi i testit PCR në Antalya është 20 euro
 • Çmimi i testit PCR në Bodrum është 30 euro

 

Të gjitha informacionet shtesë do t'i merrni nga guidat tona në Antaya dhe Bodrum.

Në rast se pasagjeri rezulton pozitiv, ai do të vendoset në karantinë në dhomën e hotelit dhe do të jetë në përgjegjësi të udhëtarit.
Bileta e avionit do të rezervohet për një datë tjetër në varësi të disponueshmërisë së vendeve në fluturimet tona çarter dhe nëse nuk ka vende kthimi ose nuk ka fluturime për datën kur pasagjeri do të kthehet, bileta e avionit do të rimbursohet. Dhe lëshohet një biletë e re e cila mund të jetë me një çmim të ndryshëm në varësi të klasës së ulëseve dhe linjës ajrore. Kostoja do të jetë mbi pasagjerin. Rezultatet e të gjitha çertifikatave/ testeve të mësipërme janë bashkangjitur udhëtarëve në kontrollin e pasaportave në Aeroportin Adem Jashari.

Hapi 1
Plotësoni fushat e kërkuara me të dhënat tuaja
step1
Hapi 2
Plotësoni fushat e të dhënave të qëndrimit/ të hotelit tuaj
step2
Hapi 3
Futni të gjitha vendet ku keni qenë në 10 ditët e fundit
step3
Hapi 4
Këtu do të shihni dhënat tuaja që po dërgoni. Nëse të dhënat janë të sakta, vazhdoni më tej.
step4
Hapi 5
Do të merrni një kod QR që duhet të jetë në kopje shtyp ose në telefonin tuaj celular.
step5