Shëngjin

Zgjidh njerën nga hotelet në Shëngjin për t'u relaksuar të cilat kanë shërbimin Fjetje me Mëngjes apo Gjysmë Pansion

Oferta përmban: Hoteli me shërbim të cekura si dhe përdorimi i SPA dhe facilitetet tjera