Popova Shapka

Çmimet    nga 45€  
HOTEL scardus
ofertë speciale
 Nata
 Shapka
*mëngjes, fjetje, Darkë
 
Çmimet nga 30€
HOTEL BORA
Ofertë speciale
 Nata
 Shapka
*mëngjes, fjetje
Çmimi nga 40€
NOLI'S KONAK
OFERTË SPECIALE
 Nata
 Shapka
*mëngjes, fjetje