Dimri 2021

 HOTEL BORA- Popova Shapka - 

 

Çmimi për Person
Tipi i Dhomes Shërbimi 12.01.2021 - 31.03.2021
DOUBLE, TRIPLE ROOM BB 30€


 


  
POLITIKAT PËR FËMIJËT:

Fëmijët deri 0-6 vjeç janë pa pages

Fëmijët nga 7-12 vjeç paguajnë -30% (21€)