★★★★

HOTEL RILA​

- Bansko Winter -

2020

 

 

 

RILA 4*  -   HB
DBL SIGNATURE ROOM RESORT VIEW /2+1/-min 2; max 2+1

 05.01.2020 

24.01.2020

 25.01.2020 

14.02.2020

15.02.2020

 21.02.2020 

22.02.2020

 07.03.2020 

 08.03.2020 

14.03.2020

 15.03.2020 

12.04.2020

Për Person në DBL SIGNATURE ROOM RESORT VIEW /2+1/ HB 80.3 93.5 115.5 80.3 68.2 48.4
SGL SIGNATURE ROOM RESORT VIEW /2+1/ 121.0 140.8 173.8 121.0 102.3 68.2
DBL SIGNATURE ROOM RESORT VIEW /2+1/ /2 Persona 160.6 187.0 231.0 160.6 136.4 96.8
1 i rritur + 1 fëmijë  (00-01,99) 148.5 168.3 201.3 148.5 129.8 95.7
1 i rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 148.5 168.3 201.3 148.5 129.8 95.7
1 i rritur + 2 fëmijë (02-11,99) 176.0 195.8 228.8 176.0 157.3 123.2
2 të rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 188.1 214.5 258.5 188.1 163.9 124.3
DBL SIGNATURE ROOM SLOPE VIEW /2+1/ -min 2; max 2+1

05.01.2020

24.01.2020

25.01.2020

14.02.2020

15.02.2020

21.02.2020

22.02.2020

07.03.2020

08.03.2020

14.03.2020

15.03.2020

12.04.2020

Për Person në DBL SIGNATURE ROOM SLOPE VIEW /2+1/ HB 85.8 99 121 85.8 73.7 53.9
SGL SIGNATURE ROOM SLOPE VIEW /2+1/ 132.0 151.8 184.8 132.0 113.3 79.2
DBL SIGNATURE ROOM SLOPE VIEW /2+1/ /2 Persona/ 171.6 198.0 242.0 171.6 147.4 107.8
1 i rritur + 1 fëmijë  (00-01,99) 159.5 179.3 212.3 159.5 140.8 106.7
1 i rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 159.5 179.3 212.3 159.5 140.8 106.7
1 i rritur + 2 fëmijë (02-11,99) 187.0 206.8 239.8 187.0 168.3 134.2
2 të rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 199.1 225.5 269.5 199.1 174.9 135.3
DBL SUPERIOR ROOM RESORT VIEW /2+1/-min 2; max 2+1

05.01.2020

24.01.2020

25.01.2020

14.02.2020

15.02.2020

21.02.2020

22.02.2020

07.03.2020

08.03.2020

14.03.2020

15.03.2020

12.04.2020

Për Person në DBL SUPERIOR ROOM RESORT VIEW /2+1/ HB 80.3 93.5 115.5 80.3 68.2 48.4
DBL SUPERIOR ROOM RESORT VIEW /2+1/ - SGL USE 121.0 140.8 173.8 121.0 102.3 68.2
DBL SUPERIOR ROOM RESORT VIEW /2+1/ /2 Persona/ 160.6 187.0 231.0 160.6 136.4 96.8
1 i rritur + 1 fëmijë  (00-01,99) 148.5 168.3 201.3 148.5 129.8 95.7
1 i rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 148.5 168.3 201.3 148.5 129.8 95.7
1 i rritur + 2 fëmijë (02-11,99) 176.0 195.8 228.8 176.0 157.3 123.2
2 të rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 188.1 214.5 258.5 188.1 163.9 124.3
DBL SUPERIOR ROOM SLOPE VIEW /2+1/-min 2; max 2+1

05.01.2020

24.01.2020

25.01.2020

14.02.2020

15.02.2020

21.02.2020

22.02.2020

07.03.2020

08.03.2020

14.03.2020

15.03.2020

12.04.2020

Për Person në DBL SUPERIOR ROOM SLOPE VIEW /2+1/ HB 85.8 99.0 121.0 85.8 73.7 53.9
DBL SUPERIOR ROOM SLOPE VIEW /2+1/ - SGL USE 132.0 151.8 184.8 132.0 113.3 79.2
DBL SUPERIOR ROOM SLOPE VIEW /2+1/ /2 Persona/ 171.6 198.0 242.0 171.6 147.4 107.8
1 i rritur + 1 fëmijë  (00-01,99) 159.5 179.3 212.3 159.5 140.8 106.7
1 i rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 159.5 179.3 212.3 159.5 140.8 106.7
1 i rritur + 2 fëmijë (02-11,99) 187.0 206.8 239.8 187.0 168.3 134.2
2 të rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 199.1 225.5 269.5 199.1 174.9 135.3
DBL SUPERIOR FAMILY ROOM RESORT VIEW - min 2+2; max 2+2

05.01.2020

24.01.2020

25.01.2020

14.02.2020

15.02.2020

21.02.2020

22.02.2020

07.03.2020

08.03.2020

14.03.2020

15.03.2020

12.04.2020

Për Person në DBL SUPERIOR FAMILY ROOM RESORT VIEW  HB 80.3 93.5 115.5 80.3 68.2 48.4
DBL SUPERIOR FAMILY ROOM RESORT VIEW /Persona/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DBL SUPERIOR FAMILY ROOM RESORT VIEW  + EXTRA BED /3 Persona/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1 i rritur + 3 fëmijë (00-13,99) 203.5 223.3 256.3 203.5 184.8 150.7
2 të rritur + 2 fëmijë (02-13,99) 215.6 242.0 286.0 215.6 191.4 151.8
DBL SUPERIOR FAMILY ROOM  SLOPE VIEW -min2+2; max 2+2 

05.01.2020

24.01.2020

25.01.2020

14.02.2020

15.02.2020

21.02.2020

22.02.2020

07.03.2020

08.03.2020

14.03.2020

15.03.2020

12.04.2020

Për Person në DBL SUPERIOR FAMILY ROOM SLOPE VIEW HB 85.8 99.0 121.0 85.8 73.7 53.9
DBL SUPERIOR  FAMILY ROOM SLOPE VIEW ROOM /Persona/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DBL SUPERIOR FAMILY ROOM  SLOLPE VIEW  + EXTRA BED /3 Persona/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1 i rritur + 3 fëmijë (00-13,99) 214.5 234.3 267.3 214.5 195.8 161.7
2 të rritur + 2 fëmijë (02-13,99) 226.6 253.0 297.0 226.6 202.4 162.8
SUITE DELUXE RESORT VIEW -min 2+1; max 3+1 ose 3 të rritur

05.01.2020

24.01.2020

25.01.2020

14.02.2020

15.02.2020

21.02.2020

22.02.2020

07.03.2020

08.03.2020

14.03.2020

15.03.2020

12.04.2020

Për Person në SUITE DELUXE RESORT VIEW HB 121.0 140.8 173.8 121.0 102.3 68.2
SUITE DELUXE RESORT VIEW - SGL USE 242.0 281.6 347.6 242.0 204.6 136.4
SUITE DELUXE RESORT VIEW /Persona/ 242.0 281.6 347.6 242.0 204.6 136.4
SUITE DELUXE RESORT VIEW  + EXTRA BED /3 Persona/ 281.6 327.8 404.8 281.6 238.7 165.0
1 i rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 242.0 281.6 347.6 242.0 204.6 136.4
1 i rritur + 2 fëmijë (02-11,99) 269.5 309.1 375.1 269.5 232.1 163.9
2 të rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 269.5 309.1 375.1 269.5 232.1 163.9
SUITE DELUXE SLOPE VIEW -min 2+1; max 3+1 ose 3 të rritur

05.01.2020

24.01.2020

25.01.2020

14.02.2020

15.02.2020

21.02.2020

22.02.2020

07.03.2020

08.03.2020

14.03.2020

15.03.2020

12.04.2020

Për Person në SUITE DELUXE SLOPE VIEW HB 132.0 151.8 184.8 132.0 113.3 79.2
SUITE DELUXE SLOPE VIEW - SGL USE 264.0 303.6 369.6 264.0 226.6 158.4
SUITE DELUXE SLOPE VIEW /Persona/ 264.0 303.6 369.6 264.0 226.6 158.4
SUITE DELUXE SLOPE VIEW  + EXTRA BED /3 Persona/ 303.6 349.8 426.8 303.6 260.7 187.0
1 i rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 264.0 303.6 369.6 264.0 226.6 158.4
1 i rritur + 2 fëmijë (02-11,99) 291.5 331.1 397.1 291.5 254.1 185.9
2 të rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 291.5 331.1 397.1 291.5 254.1 185.9

DBL INTERCONNECTING (2 DBLS SUPERIOR) RESORT VIEW -

min 2+2; max 4+2 ose 4 të rritur

05.01.2020

24.01.2020

25.01.2020

14.02.2020

15.02.2020

21.02.2020 

22.02.2020

07.03.2020

08.03.2020

14.03.2020

15.03.2020

12.04.2020

Për Person në DBL INTERCONNECTING (2 DBLS SUPERIOR) RESORT VIEW HB 80.3 93.5 115.5 80.3 68.2 48.4
DBL INTERCONNECTING RESORT VIEW - SGL USE N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DBL INTERCONNECTING RESORT VIEW /Persona/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DBL INTERCONNECTING RESORT VIEW /3 Persona/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DBL INTERCONNECTING RESORT VIEW /4 Persona/ 321.2 374.0 462.0 321.2 272.8 193.6
1 i rritur + 3 fëmijë (02-11,99) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 të rritur + 1 Fëmijë (02-11,99) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 të rritur + 2 fëmijë (02-11,99) 297.0 336.6 297.0 297.0 259.6 191.4
3 të rritur + 1 Fëmijë (02-11,99) 309.1 355.3 309.1 309.1 266.2 192.5
3 të rritur + 2 Fëmijë (02-11,99) 336.6 382.8 336.6 336.6 293.7 220.0
3 të rritur + 3 fëmijë (02-11,99) 364.1 410.3 364.1 364.1 321.2 247.5
4 të rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 348.7 401.5 348.7 348.7 300.3 221.1
4 të rritur + 2 fëmijë (02-11,99) 376.2 429.0 376.2 376.2 327.8 248.6

DBL INTERCONNECTING (2 DBLS SUPERIOR) SLOPE VIEW -

min 2+2; max 4+2 ose 4 të rritur

05.01.2020

24.01.2020

25.01.2020

14.02.2020

 15.02.2020

21.02.2020

22.02.2020

07.03.2020 

 08.03.2020

14.03.2020

15.03.2020

12.04.2020 

Për Person në DBL INTERCONNECTING (2 DBLS SUPERIOR) SLOPE VIEW HB 85.8 99 121 85.8 73.7 53.9
 DBL INTERCONNECTING SLOPE VIEW - SGL USE N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DBL INTERCONNECTING SLOPE VIEW /Persona/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DBL INTERCONNECTING SLOPE VIEW /3 Persona/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DBL INTERCONNECTING SLOPE VIEW /4 Persona/ 343.2 396 484 343.2 294.8 215.6
1 i rritur + 3 fëmijë (02-11,99) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 të rritur + 1 Fëmijë (02-11,99) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 të rritur + 2 fëmijë (02-11,99) 319 358.6 424.6 319 281.6 213.4
3 të rritur + 1 Fëmijë (02-11,99) 331.1 377.3 454.3 331.1 288.2 214.5
3 të rritur + 2 Fëmijë (02-11,99) 358.6 404.8 481.8 358.6 315.7 242.0
3 të rritur + 3 fëmijë (02-11,99) 386.1 432.3 509.3 386.1 343.2 269.5
4 të rritur + 1 fëmijë (02-11,99) 370.7 423.5 511.5 370.7 322.3 243.1
4 të rritur + 2 fëmijë (02-11,99) 398.2 451.0 539.0 398.2 349.8 270.6

Tarifë shtesë (e kërkuar)

 (Opsionale) - me datën 25.12.2019

Darka festive NG - 85,00 € për të rriturit dhe 45,00 € për fëmijët nga 2- 11.99 vjec. Fëmija 00-01.99 vjec - pa shërbim.

 (Opsionale) - me datën 25.12.2019

Darka e festës së Krishtëlindjes - 45,00 € për të rritur dhe 25,00 € për fëmijë 2- 11.99 vjecFëmija 00-01.99 vjec - pa shërbim.

Uljet e rezervimeve të hershme:

10% Zbritje për Rezervimet e bëra gjatë qëndrimit 13.12.2019 - 12.04.2020 dhe deri më 15.10.2019 dhe ka paguar 100% deri në 20.10.2019

Netët minimale 4 4 5 4 3 3