BANSKO 

HOTEL LION

WINTER 2019/2020

 

 

Paket Arazhman Bansko
Lion-Bansko 2019/2020

04.01.2020-10.01.2020

14.12.2019-27.12.2019

11.01.2020-17.01.2020

25.01.2020-28.02.2020

7 Ditë H.B + 6 Ditë ski pass    
I rriturë - regular bed - ski pass, skis and ski poles 497€ 490€
I rriturë - regular bed - ski pass,skis, ski poles and ski boots 528€ 521€
I rriturë  regular bed - big ski pass with skis 580€ 573€ 
I rriturë - regular  bed - big ski pass-snowboard  601€ 594€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 476€ 455€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski boots 507€ 486€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with skis  559€ 538€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with snowboard 580€ 559€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 283€ 273€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski, ski boots 304€ 294€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - big ski pass with skis   331€ 321€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis and ski poles 352€ 346€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis, ski poles and ski boots 373€ 367€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - big ski pass with skis   400€ 394€
 4 Ditë H.B + 3 Ditë ski pass    
I rriturë - regular bed - ski pass, skis and ski poles 292€ 288€
I rriturë - regular bed ski pass, skis, ski poles and ski boots 305€ 305€
I rriturë - regular bed  big ski pass with skis 317€ 313€
I rriturë - regular - bed big ski pass-snowboard 371€ 367€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 280€ 268€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski boots 290€ 280€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with skis 305€ 293€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with snowboard     359€ 347€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 163€ 157€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski ski boots 170€ 164€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - big ski pass with skis   200€ 194€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis and ski poles 202€ 202€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis, ski poles and ski boots 209€ 206€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - big ski pass with skis   239€ 236€

 

Lion-Bansko 2019/2020
7 Ditë H.B + 6 Ditë ski pass

01.12.2019-13.12.2019

18.01.2020-24.01.2020

29.02.2020-31.03.2020

I rriturë - regular bed - ski pass, skis and ski poles 476€
I rriturë - regular bed ski pass, skis, ski poles and ski boots 507€
I rriturë - regular bed big ski pass with skis 559€
I rriturë - regular bed - big ski pass-snowboard  580€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 420€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski boots  451€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with skis   503€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with snowboard 523€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 255€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski, ski boots 276€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - big ski pass with skis   303€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis and ski poles 336€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis, ski poles and ski boots   357€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - big ski pass with skis   384€
4 Ditë H.B + 3 Ditë ski pass  
I rriturë - regular bed ski pass, skis and ski poles 280€
I rriturë - regular bed ski pass, skis, ski poles and ski boots  290€
I rriturë - regular bed - big ski pass with skis 305€
I rriturë - regular bed big ski pass-snowboard 359€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 248€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski boots    260€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with skis   273€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with snowboard 327€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë ski pass, skis and ski poles   147€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë ski pass, skis, ski poles and ski ski boots 154€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - big ski pass with skis   186€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis and ski poles  191€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis, ski poles and ski boots 200€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - big ski pass with skis   230€

 

* Shërbimet e Ski/Snowboard school nuk i ofrohet për fëmijë deri në 7 vjet.

 

* Shërbimet e snowboard school nuk i ofrohet për fëmijët deri në 12 vjet.