BANSKO 

HOTEL LION

WINTER 2020

 

 

Paket Arazhman Bansko
Lion-Bansko 2020

25.01.2020-28.02.2020

7 Ditë H.B + 6 Ditë ski pass  
I rriturë - regular bed - ski pass, skis and ski poles 490€
I rriturë - regular bed - ski pass,skis, ski poles and ski boots 521€
I rriturë  regular bed - big ski pass with skis 573€ 
I rriturë - regular  bed - big ski pass-snowboard  594€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 455€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski boots 486€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with skis  538€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with snowboard 559€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 273€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski, ski boots 294€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - big ski pass with skis   321€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis and ski poles 346€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis, ski poles and ski boots 367€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - big ski pass with skis   394€
 4 Ditë H.B + 3 Ditë ski pass  
I rriturë - regular bed - ski pass, skis and ski poles 288€
I rriturë - regular bed ski pass, skis, ski poles and ski boots 305€
I rriturë - regular bed  big ski pass with skis 313€
I rriturë - regular - bed big ski pass-snowboard 367€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 268€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski boots 280€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with skis 293€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with snowboard     347€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 157€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski ski boots 164€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - big ski pass with skis   194€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis and ski poles 202€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis, ski poles and ski boots 206€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - big ski pass with skis   236€

 

Lion-Bansko 2020
7 Ditë H.B + 6 Ditë ski pass

18.01.2020-24.01.2020

29.02.2020-31.03.2020

I rriturë - regular bed - ski pass, skis and ski poles 476€
I rriturë - regular bed ski pass, skis, ski poles and ski boots 507€
I rriturë - regular bed big ski pass with skis 559€
I rriturë - regular bed - big ski pass-snowboard  580€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 420€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski boots  451€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with skis   503€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with snowboard 523€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 255€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski, ski boots 276€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - big ski pass with skis   303€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis and ski poles 336€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis, ski poles and ski boots   357€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - big ski pass with skis   384€
4 Ditë H.B + 3 Ditë ski pass  
I rriturë - regular bed ski pass, skis and ski poles 280€
I rriturë - regular bed ski pass, skis, ski poles and ski boots  290€
I rriturë - regular bed - big ski pass with skis 305€
I rriturë - regular bed big ski pass-snowboard 359€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis and ski poles 248€
I rriturë në shtrat shtesë - ski pass, skis, ski poles and ski boots    260€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with skis   273€
I rriturë në shtrat shtesë - big ski pass with snowboard 327€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë ski pass, skis and ski poles   147€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë ski pass, skis, ski poles and ski ski boots 154€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  shtrat shtesë - big ski pass with skis   186€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis and ski poles  191€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - ski pass, skis, ski poles and ski boots 200€
Fëmijet 4 deri 11,99 vjeçë  regular bed - big ski pass with skis   230€

 

* Shërbimet e Ski/Snowboard school nuk i ofrohet për fëmijë deri në 7 vjet.

 

* Shërbimet e snowboard school nuk i ofrohet për fëmijët deri në 12 vjet.