BANSKO 

- HOTEL GUINNESS  -

****
Rezervimi dhe pagesaa duhet te behet deri me 30.11.2018

 

Ofertat
PËR PERSON/ PËR DITË

BOARD BASIS

(Mëngjes dhe Darkë)

28.12-04.01 05.01-11.01

21.12-27.12

19.01-01.03

01.12-20.12

12.01-18.01

02.03-14.04

STUDIO/ PER TE RRITUR HB 67.00€ 50.00€ 44.50€ 39.00€
Child 02-12  on additional be HB 14.00€ 15.00€ 15.00€ 15.00€
Child 02-12 on regular bed HB 50.00€ 38.00€ 34.00€ 30.00€
Adult on additional bed HB 50.00€ 38.00€ 34.00€ 30.00€
APT. (1 BEDROOM) HB 72.50€ 54.50€ 48.00€ 42.50€

1-st child 02-11,99 on additional

bed

HB 14.00€ 15.00€ 14.00€ 14.00€

2-nd child 02-11,99 on additional

bed

HB 14.00€ 15.00€ 14.00€ 14.00€
Adult on additional bed HB 54.00€ 38.00€ 34.00€ 32.00€

АPT. -rent (2 BEDROOMS) 4

person;

HB 254.00€ 191.00€ 168.00€ 146.00€
New Year’s/ Darka për Vitin e Ri Adult - I rritur - 70 € Fëmiju 02 - 12 vjec 35€

 

Ekstra zbritje: Qëndro 14 ditë dhe paguaj për 12 ditë, 11=10, 10=09, 7=6

Prej fillimit të sezonës deri me datën 22.12.2018!

Pas 09.03.2019 deri ne fund të sezonës!

 

VËREJTJE: Rezervimi dhe pagesaa duhet te behet deri me 30.11.2018