HOTEL ED ART

- Durrës -

 

 

Çmimet për Dhomë
Tipi i Dhomes Shtator

DOUBLE / TWIN ROOMS   BB

60€

DOUBLE / TWIN ROOMS   HB

70€
DOUBLE / TWIN ROOMS   AI 85

 

Personi i vetëm ne dhome paguan 80% e çmimit të dhomes

Personi i tretë në dhomë perfiton zbritje prej 30% te gjysmes se çmimit te dhomes.

 

Shenim:

Në sherbimin HB gjatë ngrenjes se darkes pijet jane pa kufi.

 

POLITIKAT PËR FËMIJET

Fëmijët deri 0-5.99 vjeç free.

Fëmijët nga 6-11 vjeç -50%.

Fëmijët mbi 7 vjeç konsiderohen si te rritur.

 

Hoteli ofron parking falas.